licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 157337

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, skrytki, o łącznej powierzchni 105,46mkw., z którym związany jest udział 110/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00027891/9, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 157337   [NKW: SZ1S/00157337/8]

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym, gdyż w wyniku dokonanych oględzin biegły ustalił, że lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Jerzy Mróz oraz Małgorzata Mróz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-430 Szczecin, ul. Śląska 49/9

Suma oszacowania wynosi 363 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     272 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 380,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 10-04-2016r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100355

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

w udziałach przysługujących: Renacie Szulc (poprz.Korczak) w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Krzysztofowi Korczakowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości.

Lokalu mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składa się z zgodnie z wpisem w KW z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju (do lokalu przynależy pomieszczenie na klatce schodowej), o łącznej pow. 45,81 m.kw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 27326, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100355   [NKW: SZ1S/00100355/6]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z trzech pokoi (w tym jeden pokój przedzielony na dwa), kuchni, w.c. (w.c. wydzielone z pomieszczenia kuchennego). W kuchni wydzielone miejsce na kabinę natryskową. 

Położenie nieruchomości: 71-541 Szczecin, ul. Mazurska 14/4

Egzekucja jest prowadzona w celu sprzedaży nieruchomości, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Suma oszacowania udziału Renaty Szulc wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  54 750,00zł.

Suma oszacowania udziału Krzysztofa Korczaka wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  54 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 12-04-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-04-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2., z którym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

Faktycznie w lokalu znajdują się cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, w tym najmniejszy pokój tzw. "służbówka".

Położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     143 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-04-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 141088

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego   

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY!

stanowiącego odrębną nieruchomość, o pow. ogólnej 2 060,06 m.kw., dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 141088   [NKW: SZ1S/00141088/2] 

Położenie nieruchomości: 70-203 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30; 

lokal użytkowy usytuowany jest w budynku hotelowo-biurowym.

Lokal należy do dłużnika: Louvre Hotels Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, lokal wykorzystywany jest na działalność hotelu Campanile wraz z restauracją.

Suma oszacowania wynosi 11 073 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     8 304 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 107 300,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, w związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 139490

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica o nr 12-1) - o łącznej powierzchni 56,74 m kw., z którym związany jest udział 71/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 115811, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 139490   [NKW: SZ1S/00139490/6]

Lokal należy  do dłużników: Joanna Rosik oraz Krzysztof Rosik na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 4/21

Suma oszacowania wynosi 151 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     101 066,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 160,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 26-05-2016r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 146930

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica nr4-1), o łącznej powierzchni 41,85mkw. (pow.lokalu to 36,07 m.kw., pow.piwnicy 5,78 m.kw), z którym związany jest udział 282/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 139070, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 146930   [NKW: SZ1S/00146930/5]

Lokal należy do dłużnika: Janina Hawryszko

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 19/4

Suma oszacowania wynosi 132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     99 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-06-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >