licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 76052

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja  1/6 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 38,16mkw., z którym związany jest udział 44/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 62377, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 76052   [NKW: SZ1S/00076052/4]

Udział 1/6 części lokalu należy  do dłużnika: Waldemar Hinc

Położenie nieruchomości: 70-534 Szczecin, ul. Sołtysia 1/4

Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     16 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2016r. o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2., z którym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

Faktycznie w lokalu znajdują się cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, w tym najmniejszy pokój tzw. "służbówka".

Lokal należy  do dłużnika: Sławomir Machynia

Położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     127 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI GARAŻU - UDZIAŁ 86366/1000000 W NIERUCHOMOŚCI nr KW 181720

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 9

odbędzie się pierwsza licytacja garażu

 tj. udziału 86366/1000000 niewydzielonej części lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość - garaż, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 181720   [NKW: SZ1S/00181720/7]

Cała nieruchomość składa się 1 pomieszczenia o powierzchni 339,30mkw. i związany jest z nią udział 158006/1000000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00138462/4. 

Przedmiotem licytacji jest boks garażowy nr 4, o pow. 15,90 m. kw. (udział 86366/1000000), który stanowi własnosć dłużników Agnieszki Wajs oraz Sylwestra Wajsa na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.  

Położenie nieruchomości: 70-370 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 13A

 

Suma oszacowania udziału wynosi 21 196,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     15 897,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 119,60zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 16-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 149786

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 9

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, o łącznej powierzchni 120,07mkw., z którym związany jest udział 42/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00040864/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149786   [NKW: SZ1S/00149786/1]

Położenie nieruchomości: 70-442 Szczecin, ul. Gen. L. Rayskiego 23/18

Lokal należy do dłużnika: Dariusz Schönhofer (poprzednio Budziński), lokal nie jest zamieszkały

 

Suma oszacowania wynosi 323 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     242 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 16-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 120091

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2016r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i hallu o łącznej powierzchni 70,67mkw., z którym związany jest udział 400/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 120091 [NKW: SZ1S/00120091/3]

W dziale III KW wpisany jest zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, wpisany na podstawie Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Lokal należy  do dłużnika: Andrzej Kozyra

Położenie nieruchomości: 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 11/3

Suma oszacowania wynosi 304 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     202 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 400,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 145305

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2016r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica nr 3/1),  o łącznej pow. 91,52mkw. Powierzchnia użytkowa lokalu tu 71, 27 m.kw., pow. piwnicy to 20,25 m.kw.

Z lokalem związany jest udział 284/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Dla nieruchomości urządzono KW nr SZ1S/00073321/0, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 145305   [NKW: SZ1S/00145305/8]

Lokal należy do dłużników: Maria Mierzwa oraz Jan Mierzwa na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-387 Szczecin, ul. Tarczyńskiego 3/1

Suma oszacowania wynosi 227 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     170 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 700,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 102988

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2016r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 1 pokoju, przedpokoju z wnęką kuchenną i łazienki o łącznej powierzchni 19,82mkw., z którym związany jest udział 6/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 63515, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 102988   [NKW: SZ1S/00102988/6]

Lokal należy do dłużnika: Teresa Namięta

Położenie nieruchomości: 70-450 Szczecin, ul. Wielkopolska  43 a/14

Suma oszacowania wynosi 96 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 116137

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2016r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 108,64 m.kw. (do lokalu przynależy piwnica), z którym związany jest udział 98/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 26950, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 116137   [NKW: SZ1S/00116137/7]

Powierzchnia całej nieruchomości jest sumą powierzchni: lokal mieszkalny 87,64 m.kw. + piwnica 21,00 m.kw. W wyniku oględzin biegły stwierdził, że lokal składa się z trzech  pokoi, kuchni, dwóch łazienek, skrytki i przedpokoju oraz posiada pomieszczenie przynależne - piwnicę.

Lokal należy do dłużnika: Monika Kwiecień

Położenie nieruchomości: 70-445 Szczecin, Al.Papieża Jana Pawła II 40/14

Suma oszacowania wynosi 275 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     206 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 126567

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2016r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 9

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 92,54 mkw. (do lokalu przynależy wc i łazienka o pow.9,92 m.kw), z którym związany jest udział 77/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 00126567, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 126567   [NKW: SZ1S/00126567/3]

Lokal należy do dłużników: Danuta Rutkowska oraz Wiesław Rutkowski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-462 Szczecin, ul. Piłsudskiego 21/9

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY.

OGLĄDANIE WYZNACZONO NA DZIEŃ 02-11-2016 W GODZ. 16:30-17:00.

Suma oszacowania wynosi 179 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     119 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 980,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-11-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 63773

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-11-2016r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 49,18mkw., z którym związany jest udział 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 27331, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63773 [NKW: SZ1S/00063773/0]

Lokal należy do dłużnika: Rafał Gąska

Położenie nieruchomości: 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 8/3, 

Suma oszacowania wynosi 169 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     112 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-11-2016 r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-11-2016r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 37,59 m.kw, wpisane  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17), bez urządzonej księgi wieczystej 

Położenie nieruchomości: 70-134 Szczecin, ul. Legnicka 2/17

Lokal należy do dłużników: Katarzyna Grzywacz oraz Marek Grzywacz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 155 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     116 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-11-2016 r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-11-2016r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 113,89 m kw., z którym związany jest udział 50/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW SZ1S/00040386/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122018   [NKW: SZ1S/00122018/2]

Lokal należy do dłużnika: Nam Ho Thanh

Położenie nieruchomości: 70-350 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 47/19

Suma oszacowania wynosi 273 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     204 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-11-2016 r. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >