licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 178062

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z wpisem w KW z jednego pokoju z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 61,34 m kw., z którym związany jest udział 47/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00088611/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 178062  [NKW SZ1S/00178062/2]

Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju.

Położenie nieruchomości: 70-354 Szczecin, ul.Ks. Piotra Ściegiennego 27/17

Lokal należy  do dłużnika: Maciej Jastrzębski

Suma oszacowania wynosi 365 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     273 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 95842

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2017r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się zgodnie z wpisem w KW z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 107,60mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa STUDENT w Szczecinie (Adres spółdzielni:  71-531 Szczecin, ul. Boguchwały 3), dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 95842  [NKW: SZ1S/00095842/8]

Faktycznie lokal jest dwupoziomowy i składa się z: I poziom - hol wejściowy, salon otwarty na kuchnię oraz łazienka. Z poziomu I na antresolę lokalu stanowiącą poziom drugi lokalu prowadzą schody ażurowe. II poziom - hol otwarty na pokój i pomieszczenie sypialni, wydzielone drzwiami przesuwnymi.

Położenie nieruchomości: 71-531 Szczecin, ul. Nieduża 8/10

Lokal stanowi własność dłużnika: Angelika Kapustka (obecnie Jurgowiak)

Lokal nie jest zamieszkały, komornik dysponuje kluczami. Termin oglądania wyznaczono na dzień 24-05-2017 r. w godz. 16:30-17:00.

Suma oszacowania wynosi 362 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     241 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2017r. o godz. 11:20 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 35,79 m.kw. Na podstawie rzutu lokalu ustalono, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Lokal położony jest: 71-550 Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza 5/14 i jest wpisany w  rejestrze lokali   własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem 101029 (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26), bez urządzonej KW.

Lokal należy  do dłużnika: Małgorzata Stasik

Suma oszacowania wynosi 127 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     95 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-05-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 113725

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-06-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 5 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 137,80mkw., z którym związany jest udział 102/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 60158, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 113725   [NKW: SZ1S/00113725/5]

Lokal należy  do dłużników: Monika Jędrzejewska oraz Krzysztof Jędrzejewski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 4/15

Suma oszacowania wynosi 358 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     238 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 29-06-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >