licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 51203

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność dłużników w udziałach po 1/2 części

stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste, zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym oraz czterema obiektami magazynowo-warsztatowymi, stanowiącymi odrębny przedmiot własności,   o łącznej powierzchni 0,2213 HA  (działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na okres do 22-09-2103r. bez oznaczonego sposobu korzystania), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51203  [NKW: SZ1S/00051203/7] 

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego Jana Henryka 28, 29, 30, 31, działka numer 14/10 (w obrębie ewidencyjnym Śródmieście 49 o nr 1049)

Grunt oddany jest w wieczyste użytkowanie na rzecz dłużnika Krzysztofa Perdjona oraz Lidii Perdjon w udziałach po 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, właścicielem nieruchomości jest Miasto Szczecin.

Nieruchomości budynkowe stanowiące odrębne nieruchomości należą do dłużników w udziałach po 1/2 niewydzielonej części nieruchomości.

Aktualnie w dziale II KW jako właściciele wpisani są: Krzysztof Tadeusz Perdjon w udziale 49/100, Lidia Wiktoria Perdjon w udziale 49/100 oraz Krzysztof Jarosław Perdjon w udziale 2/100.

Suma oszacowania  całej nieruchomości wynosi 845 000,00zł.

Suma oszacowania udziału Krzysztofa Perdjona wynosi 422 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     316 875,00zł.

Suma oszacowania udziału Lidii Perdjon wynosi 422 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     316 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 250,00zł. od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-09-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >