licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 112596

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2015r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się, zgodnie z treścią księgi wieczystej, z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 30,29m2., z którym związany jest udział 8/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 61925, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 112596   [NKW: SZ1S/00112596/4]

Lokal należy do dłużnika: Tomasz Posyniak

Położenie nieruchomości: 70-560 Szczecin, ul. Grodzka 2/26, 

Suma oszacowania wynosi 123 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  92 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 350,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-10-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210528

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2015r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 69,75 m.kw., z którym związany jest udział 39/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00026934/6, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210528   [NKW: SZ1S/00210528/4]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz korytarza.

Lokal należy do dłużnika: Rafał Łoszkowski

Położenie nieruchomości: 70-451 Szczecin, ul.Wielkopolska 23-oficyna/26

Suma oszacowania wynosi 176 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     132 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 18-10-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 137507

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 59,97mkw., z którym związany jest udział 28/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 46807, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 137507   [NKW: SZ1S/00137507/5]

Lokal należy do dłużnika: Piotr Świątek

Położenie nieruchomości: 70-416 Szczecin, ul. Mazurska 43/10

Suma oszacowania wynosi 198 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     149 025,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 870,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 18-10-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100609

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 1 sali sprzedaży, 1 receptury, 1 magazynu, 1 biura, 1 korytarza, 1 zmywalni, 1 łazienki, 1 księgowości (do lokalu przynależy 5 pomieszczeń magazynowych i korytarz), o łącznej powierzchni 295,65mkw., z którym związany jest udział 107/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00033582/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100609   [NKW: SZ1S/00100609/2]

Lokal należy  do dłużnika: Halina Sekuła

Położenie nieruchomości: 70-375 Szczecin, ul. 5 Lipca 7/1

Suma oszacowania wynosi 713 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     534 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 300,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 29-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 92204

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2015r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 51,18mkw., z którym związany jest udział 31/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 76040, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 92204   [NKW: SZ1S/00092204/3]

Lokal należy do dłużników: Teresa Sobolewska oraz Robert Sobolewski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-303 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 10/8

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     143 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-12-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >