licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210528

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-231 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12  

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 69,75 m.kw., z którym związany jest udział 39/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00026934/6, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210528   [NKW: SZ1S/00210528/4]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z 3 pokoi, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Rafał Łoszkowski

Położenie nieruchomości: 70-451 Szczecin, ul.Wielkopolska 23-oficyna/26

 

Suma oszacowania wynosi 176 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     117 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 23-11-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 160677

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06 grudnia 2017r. o godz. 09:00, 

w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-231 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z hallu, sali bilardowej, bufetu, wc personelu, przedsionka, wc męskiego, wc damskiego, pomieszczenia porządkowego, magazynu mebli, magazynu (do lokalu przynależy pomieszczenie), o łącznej powierzchni 154,39mkw., dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 160677   [NKW: SZ1S/00160677/7]

Z lokalem związany jest udział 456/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00132172/2

W dziale III KW wpisany jest zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, wpisany na podstawie Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Lokal należy  do dłużnika: Żaneta Franiak (obecnie Łuczak)

Położenie nieruchomości: 70-556 Szczecin, ul. Tkacka 66/U1 

Suma oszacowania wynosi 239 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-12-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

TERMIN OGLĄDANIA LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 22 LISTOPADA, W GODZ. 16:30-16:50.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 161332
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2017r. o godz. 09:45 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, garderoby, jadalni, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni 94,11 m.kw., z którym związany jest udział 65/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 65254.
Na podstawie  dokonanych oględzin stwierdzono, że  lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju (w końcu przedpokoju wydzielona ścianką garderoba). W jednym z pokoi również  wydzielone jedno pomieszczenie na garderobę.
Położenie nieruchomości: 70-348 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 25/11B
Dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 161332   [NKW: SZ1S/00161332/4]
Lokal należy do dłużnika: Patryk Płaza.
Suma oszacowania wynosi 236 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     177 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-12-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 

UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 199731

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2017r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny (Szczecin, ul.Narutowicza 19), w sali nr 12

 

  odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 47,88 m.kw., z którym związany jest udział 181/10000 w nieruchomości wspólnej objętej KW o nr 142671.

Lokal położony jest: 70-132 Szczecin, ul. Ruska 33/10, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niego księgę wieczystą o numerze KW 199731 [NKW SZ1S/00199731/6]  

Lokal stanowi własność dłużnika Piotra Skrzypczaka w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości (zgodnie z zapisem w KW 3/6 części nieruchomości).

Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 101 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-12-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >