licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

stanowiącej własność dłużników w udziałach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

w udziałach przysługujących: Tomaszowi Kurkowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Mariuszowi Kurkowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości. 

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 37,30 m.kw  

Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta a jest on wpisany  w  rejestrze  lokali  własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem  132071 (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul.Niemcewicza 26).

Położenie: 71-521 Szczecin, ul. Kadłubka Wincentego 31/71

Suma oszacowania udziału Tomasza Kurka wynosi 72 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     54 525,00zł.

Suma oszacowania udziału Mariusza Kurka wynosi 72 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      54 525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 270,00zł. od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 144575

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 49,27 m.kw. (pow. uż.lokalu to 47,27 m.kw.), z którym związany jest udział 79/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW 82358, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 144575   [NKW: SZ1S/00144575/4]

Lokal należy do dłużników: Wioleta Urban oraz Jacek Urban na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 22/16

Suma oszacowania wynosi 171 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     128 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 70824

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12  

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, o łącznej pow. 81,63 m.kw., z którym związany jest udział 43/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 28015, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 70824   [NKW: SZ1S/00070824/5]

Lokal należy do dłużnika: Agata Zielińska

Położenie nieruchomości: 70-332 Szczecin, Al.Piastów 61/34

Lokal nie jest zamieszkały, Komornik dysponuje kluczami do lokalu.

Oglądanie lokalu wyznaczono na dzień 2 sierpnia 2017 r. w godz. 16:30-16:50.

 

Suma oszacowania wynosi 213 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     159 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 102359

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarki, o łącznej pow. 55,92 m.kw., z którym związany jest udział 23/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu o nr KW 31456, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 102359   [NKW: SZ1S/00102359/8]

Lokal należy do dłużnika: Tadeusz Trzaska

Położenie nieruchomości: 70-206 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 52/9

Suma oszacowania wynosi 168 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     126 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210528

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2017r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 69,75 m.kw., z którym związany jest udział 39/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00026934/6, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210528   [NKW: SZ1S/00210528/4]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z 3 pokoi, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Rafał Łoszkowski

Położenie nieruchomości: 70-451 Szczecin, ul.Wielkopolska 23-oficyna/26

Suma oszacowania wynosi 176 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     132 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-08-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >