licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2014r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego 

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 37,70 m.kw., wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" (Adres spółdzielni:  71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6), bez urządzonej księgi wieczystej

Lokal stanowi własność dłużników Iwona Moroz oraz Sebastian Moroz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 71-504 Szczecin, ul. Czesława 3/57

Suma oszacowania wynosi 166 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     124 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 63773

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, żew dniu 28-04-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 49,18mkw., z którym związany jest udział 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 27331, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63773   [NKW:SZ1S/00063773/0]

Lokal należy do dłużnika: Rafał Gąska

Położenie nieruchomości: 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 8/3, 

Suma oszacowania wynosi 206 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     154 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 27-04-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SZ1S/00081052/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2014r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego lokal mieszkalny składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 72,70 m kw. Z lokalem związany jest udział 70/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 00041651 dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00081052/2   [NKW: SZ1S/00081052/2] 

lokal mieszkalny należy do dłużnika: Artur Zbyszewski

położenie lokalu mieszkalnego: Szczecin, ul. Chodkiewicza 3/6, 

Suma oszacowania wynosi 267 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   200 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 730,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 18-05-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 207576

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-05-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. 124,64 m.kw., z którym związany jest udział 57/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00040386/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 207576   [NKW: SZ1S/00207576/1] 

należącego  na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników: 

Grażyna Ferens i Andrzej Ferens

położenie nieruchomości: 70-350 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 47/18, 

Suma oszacowania wynosi 325 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     243 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20.05.2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 92744

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-05-2014r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 2 pokoi, kuchni, wc, przedpokoju (w wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju), o łącznej powierzchni 63,88mkw, z którym związany jest udział 39/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 64026, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 92744   [NKW: SZ1S/00092744/0]

  Lokal należy  do dłużnika: Barbara Ewa Tereszko

Położenie nieruchomości: 70-513 Szczecin, ul. Małopolska 5/7, 

Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     171 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-05-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 120204

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2014r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się: 

  pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną własność. Lokal mieszkalny położony na poddaszu, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, komórki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 75,45m2,  dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 120204   [NKW: SZ1S/00120204/9]

Z lokalem związany jest udział 70/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 31483  

położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, ul. Al. Bohaterów Warszawy 100/11 b

lokal mieszkalny należy  do dłużnika: Eliza Chociłowska

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 14 MAJA 2014 R., W GODZ. 16:00 -16:20

Suma oszacowania wynosi 220 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   165 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 160677

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2014r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się: 

 druga licytacja lokalu użytkowego  

stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal niemieszkalny składający się z hallu, sali bilardowej, bufetu, wc personelu, przedsionka, wc męskiego, wc damskiego, pomieszczenia porządkowego, magazynu mebli, magazynu, pomieszczenia, o łącznej powierzchni 154,39mkw. dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 160677   [NKW: SZ1S/00160677/7]

Z lokalem związany jest udział 456/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00132172/2  

lokal użytkowy należy do dłużnika: Żaneta Franiak (obecnie Łuczak)

położenie lokalu niemieszkalnego: 70-556 Szczecin, ul. Tkacka 66/U1,

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 14 MAJA 2014 R., W GODZ. 16:30 -17:00

Suma oszacowania wynosi 451 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   300 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 100,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, w związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 164580

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-05-2014r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, pokoju dziennego, kuchni, łazienki, przedpokoju, wc, o łącznej powierzchni 72,20mkw., z którym związany jest udział 7220/303710 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00144759/8, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 164580   [NKW: SZ1S/00164580/8]

nieruchomość należy do dłużnika: Mirosław Misiuna

położenie nieruchomości: 71-635 Szczecin, ul. Emilii Plater 7 a/5,

Suma oszacowania wynosi 339 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     254 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100105

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-05-2014r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 24,44mkw., z którym związany jest udział 3/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00060165/, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 00100105   [NKW: SZ1S/00100105/9]

Lokal należy  do dłużnika: Wojciech Żaczek

Położenie nieruchomości: 70-531 Szczecin, Aleja Wyzwolenia 27/18,

Suma oszacowania wynosi 91 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     68 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 150,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 113,89 m kw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW SZ1S/00040386/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122018 [NKW: SZ1S/00122018/2]

nieruchomość należy do dłużnika: Nam Ho Thanh

położenie nieruchomości: 70-350 Szczecin, Bolesława Śmiałego 47/19,

Suma oszacowania wynosi 303 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     227 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-06-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 89397/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 73,39mkw., z którym związany jest udział 10/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 62978, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 89397 [NKW: SZ1S/00089397/8]

nieruchomość należy na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników:

Kamila Dąbrowska-Sinkiewicz i Tomasz Sinkiewicz

położenie nieruchomości: 70-380 Szczecin, ul. Noakowskiego 13/7, 

Suma oszacowania wynosi 237 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     177 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-06-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z księgą wieczystą z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2. Faktycznie w lokalu są cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

nieruchomość należy  do dłużnika: Sławomir Machynia

położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12,

Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     147 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2014r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego       

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego (z dwóch pokoi wejście na balkon), o łącznej pow. 72,10 m.kw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zamek" (Adres spółdzielni:  70-260 Szczecin, ul. Jagiełły 9), bez urządzonej księgi wieczystej

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Czesław Ziental

Położenie lokalu: 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 19a/3, 

Suma oszacowania wynosi 245 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     183 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-06-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >