licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 95842

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się zgodnie z wpisem w KW z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 107,60mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa STUDENT w Szczecinie (Adres spółdzielni:  71-531 Szczecin, ul. Boguchwały 3), dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 95842  [NKW: SZ1S/00095842/8]

Faktycznie lokal jest dwupoziomowy i składa się z: I poziom - hol wejściowy, salon otwarty na kuchnię oraz łazienka. Z poziomu I na antresolę lokalu stanowiącą poziom drugi lokalu prowadzą schody ażurowe. II poziom - hol otwarty na pokój i pomieszczenie sypialni, wydzielone drzwiami przesuwnymi.

Położenie nieruchomości: 71-531 Szczecin, ul. Nieduża 8/10

Lokal stanowi własność dłużnika: Angelika Kapustka

Lokal nie jest zamieszkały, komornik dysponuje kluczami. Termin oglądania wyznaczono na dzień 08-03-2017 r. w godz. 16:30-17:00.

Suma oszacowania wynosi 362 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     271 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 09-03-2017 r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2017r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 113,89 m kw., z którym związany jest udział 50/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW SZ1S/00040386/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122018   [NKW: SZ1S/00122018/2]

Lokal należy do dłużnika: Nam Ho Thanh

Położenie nieruchomości: 70-350 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 47/19

Suma oszacowania wynosi 273 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     182 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 07-03-2017 r. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 149786

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2017r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, o łącznej powierzchni 120,07mkw., z którym związany jest udział 42/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00040864/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149786   [NKW: SZ1S/00149786/1]

Położenie nieruchomości: 70-442 Szczecin, ul. Gen. L. Rayskiego 23/18

Lokal należy do dłużnika: Dariusz Schönhofer (poprzednio Budziński)

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 01 MARCA 2017 W GODZ.16:30-17:00, PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI KANCELARII W CELU POTWIERDZENIA TERMINU. 

Suma oszacowania wynosi 323 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     215 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 07-03-2017 r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 111900

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, wc, garderoby, przedpokoju, o łącznej powierzchni 62,61mkw., z którym związany jest udział 33/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00066280/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 111900   [NKW: SZ1S/00111900/2]

Faktycznie, w wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że w lokalu urządzono dodatkowy pokój oraz łazienkę, natomiast garderoba użytkowana jest jako schowek. 

Lokal należy do dłużników: Beata Kliszewicz oraz Roman Kliszewicz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Położenie nieruchomości: 71-553 Szczecin, ul. Niemcewicza 11/9

Suma oszacowania wynosi 213 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     142 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 350,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 09-03-2017 r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >