licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100609

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU Z UWAGI NA BRAK OFERENTÓW


stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 1 sali sprzedaży, 1 receptury, 1 magazynu, 1 biura, 1 korytarza, 1 zmywalni, 1 łazienki, 1 księgowości (do lokalu przynależy 5 pomieszczeń magazynowych i korytarz), o łącznej powierzchni 295,65mkw., z którym związany jest udział 107/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00033582/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100609   [NKW: SZ1S/00100609/2]

Lokal należy  do dłużnika: Halina Sekuła

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 25-11-2015 R. W GODZ. 16:30-16:55.

Położenie nieruchomości: 70-375 Szczecin, ul. 5 Lipca 7/1

Suma oszacowania wynosi 713 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     534 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 300,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 29-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210563

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 41,74mkw., z którym związany jest udział 11/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00059760/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210563   [NKW: SZ1S/00210563/1]

Położenie nieruchomości: 70-426 Szczecin, ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 35/10

Lokal należy do dłużnika: Elżbieta Witkowska

Suma oszacowania wynosi 152 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     114 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 63773

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 49,18mkw. , z którym związany jest udział 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 27331, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63773 [NKW: SZ1S/00063773/0]

Lokal należy do dłużnika: Rafał Gąska

Położenie nieruchomości: 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 8/3, 

Suma oszacowania wynosi 169 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     126 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-01-2016 r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 6/10 NIEWYDZIELONEJ  CZEŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39693

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2016r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 6/10 niewydzielonej części nieruchomości

gruntowej, zgodnie z treścią KW zabudowanej warsztatem ślusarsko-kowalskim o kub. 850,65 m.3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 205 Nad Odrą o pow. 0,0440 ha, nr działki 5/8; 

faktycznie obiekt, którym zabudowana jest nieruchomość stanowi część warsztatu samochodowego z nadbudowaną częścią mieszkalną

ZMIANA TERMINU OGLĄDANIA NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONO NA DZIEŃ 14-01-2016 R. W GODZ. 14:00-14:30.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 39693   [NKW: SZ1S/00039693/8]

Właścicielem udziału jest dłużnik: Krzysztof Perdjon

Położenie nieruchomości: 71-521 Szczecin, ul. Kadłubka 18D, 

Suma oszacowania udziału 6/10 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 343 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 380,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 51203

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste, zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym oraz czterema obiektami magazynowo-warsztatowymi, stanowiącymi odrębny przedmiot własności,   o łącznej powierzchni 0,2213 HA  (działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na okres do 22-09-2103r. bez oznaczonego sposobu korzystania), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51203  [NKW: SZ1S/00051203/7] 

Grunt oddany jest w wieczyte użytkowanie na rzecz dłużnika Krzysztofa Perdjon oraz Lidii Perdjon na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, właścicielem nieruchomości jest Miasto Szczecin. Nieruchomości budynkowe stanowiące odrębne nieruchomości należą do dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego Jana Henryka 28, 29, 30, 31, działka numer 14/10 (w obrębie ewidencyjnym Śródmieście 49 o nr 1049)

OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONO NA DZIEŃ 13-01-2016 R. W GODZ. 16:30-17:00.

Suma oszacowania wynosi 845 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     633 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 500,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 160677

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego 

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z hallu, sali bilardowej, bufetu, wc personelu, przedsionka, wc męskiego, wc damskiego, pomieszczenia porządkowego, magazynu mebli, magazynu (do lokalu przynależy pomieszczenie), o łącznej powierzchni 154,39mkw., dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 160677   [NKW: SZ1S/00160677/7]

Z lokalem związany jest udział 456/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00132172/2

Lokal należy  do dłużnika: Żaneta Franiak (obecnie Łuczak)

Położenie nieruchomości: 70-556 Szczecin, ul. Tkacka 66/U1 

OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONO NA DZIEŃ 20-01-2016r. W GODZ. 16:30-17:00.

Suma oszacowania wynosi 386 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 257 333,33zł.

Do wylicytowanej kwoty może zostać doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 121378

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-01-2016 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 19 w sali nr 12,     

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, do którego przynależy piwnica o powierzchni 3,60 m kw., o łącznej powierzchni 47,75 m kw., z którym związany jest udział 1170/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 121378   [NKW: SZ1S/00121378/6]

W dziale I-0 KW nr SZ1S/00121378/6 - Oznaczenie nieruchomości - błędnie  wpisano: "pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych  wynosi: 47,75 m.kw.". Z planu i opisu lokalu wynika, że powierzchnia lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych wynosi 47,75 m.kw., a pomieszczenia przynależnego - piwnicy wynosi: 3,60 m.kw.. Zatem powierzchnia łączna z lokalem przynależnym wynosi: 51,35m. kw.

Lokal należy do dłużników: Stanisław Trela oraz Ewa Trela na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-023 Szczecin, ul. Budziszyńska 31/3

Suma oszacowania wynosi 177.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 139490

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-01-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica o nr 12-1) - o łącznej powierzchni 56,74 m kw., z którym związany jest udział 71/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 115811, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 139490   [NKW: SZ1S/00139490/6]

Lokal należący  do dłużników: Joanna Rosik oraz Krzysztof Rosik na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 4/21

Suma oszacowania wynosi 151 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     113 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 160,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 28-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 204851

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-01-2016r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrebną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, łazienki, schowka, przedpokoju, o łącznej powierzchni 57,35mkw., z którym związany jest udział 74/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00060157/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 204851   [NKW: SZ1S/00204851/2]

W wyniku przeprowadzonych oględzin biegły stwierdził, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, schowka oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 57,35 m2.

Położenie nieruchomości: 71-601 Szczecin, ul. Swarożyca 3/2

Lokal należy do dłużników: Marzena Rajchel oraz Ryszard Rajchel na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Suma oszacowania wynosi 178 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     134 175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 890,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 28-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 126567

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2016r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 92,54 mkw. (do lokalu przynależy wc i łazienka o pow.9,92 m.kw), z którym związany jest udział 77/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 00126567, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 126567   [NKW: SZ1S/00126567/3]

TERMIN OGLĄDANIA NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONO NA DZIEŃ 27-01-2016R. W GODZINACH 16:30 - 17:00.

Lokal należy do dłużników: Danuta Rutkowska oraz Wiesław Rutkowski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-462 Szczecin, ul. Piłsudskiego 21/9

Suma oszacowania wynosi 179 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     134 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 980,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 02-02-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 151962

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2016r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni 48,91 m.kw., z którym związany jest udział 25/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00032374/7, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 151962   [NKW: SZ1S/00151962/6]

Lokal należy  do dłużnika: Edyta Urbańska (obecnie Michalski)

Położenie nieruchomości: 70-360 Szczecin, ul.Pocztowa 10/23

Suma oszacowania wynosi 109 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     81 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-02-2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 149247

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2016r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow. 10,44 m.kw.), o łącznej pow. 47,90 m.kw., z którym związany jest udział 23/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00126277/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 149247 [NKW:SZ1S/00149247/1]

Lokal należy  do dłużnika: Tomasz Grzeczyński

Położenie nieruchomości: 71-632 Szczecin, ul. Emilii Plater 16/3

Suma oszacowania wynosi 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-02-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 66473

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i skrytki, o łącznej powierzchni 91,93mkw., z którym związany jest udział 45/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00046781/4, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 66473   [NKW: SZ1S/00066473/8]

Położenie nieruchomości: 70-317 Szczecin, ul. Krzywoustego 48/16

Lokal należący  do dłużnika: Zofia Batkowska

Suma oszacowania wynosi 219 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     164 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 980,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-02-2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 137507

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2016r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 59,97mkw., z którym związany jest udział 28/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 46807, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 137507   [NKW: SZ1S/00137507/5]

Lokal należy do dłużnika: Piotr Świątek

Położenie nieruchomości: 70-416 Szczecin, ul. Mazurska 43/10

Suma oszacowania wynosi 198 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     132 466,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 870,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-02-2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210528

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2016r. o godz. 12:15 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

 

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego    

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 69,75 m.kw., z którym związany jest udział 39/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00026934/6, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210528   [NKW: SZ1S/00210528/4]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz korytarza.

Lokal należy do dłużnika: Rafał Łoszkowski

Położenie nieruchomości: 70-451 Szczecin, ul.Wielkopolska 23-oficyna/26

 

Suma oszacowania wynosi 176 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     117 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-02-2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >