licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-04-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2., z którym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

Faktycznie w lokalu znajdują się cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, w tym najmniejszy pokój tzw. "służbówka".

Położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     143 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-04-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 146930

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica nr4-1), o łącznej powierzchni 41,85mkw. (pow.lokalu to 36,07 m.kw., pow.piwnicy 5,78 m.kw), z którym związany jest udział 282/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 139070, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 146930   [NKW: SZ1S/00146930/5]

Lokal należy do dłużnika: Janina Hawryszko

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 19/4

Suma oszacowania wynosi 132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     99 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-06-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i wc, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17)

Lokal należy do dłużnika: Leszek Bochiński

Położenie nieruchomości: 70-028 Szczecin, ul. Klemensiewicza 18/20

Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     120 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-06-2016r., 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 79707

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2016r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY!

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju (do lokalu przynależy alkowa i kotłownia), o łącznej powierzchni 153,40mkw., z którym związany jest udział 98/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 36347, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79707   [NKW: SZ1S/00079707/2]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego.

Lokal należy do dłużnika: Monika Walczak

Położenie nieruchomości: 70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 63/64/9

 

Suma oszacowania wynosi 232 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     174 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-06-2016r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 76052

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2016r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja  1/6 udziału w niewydzielonej części lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 38,16mkw., z którym związany jest udział 44/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 62377, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 76052   [NKW: SZ1S/00076052/4]

Udział 1/6 części lokalu należy  do dłużnika: Waldemar Hinc

Położenie nieruchomości: 70-534 Szczecin, ul. Sołtysia 1/4

 

Suma oszacowania udziału wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-06-2016r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 147485

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2016r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 83,07 m.kw., z którym związany jest udział 103/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041601/4, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 147485   [NKW: SZ1S/00147485/7]

Lokal należy do dłużników: Zbigniew Studniarz oraz Beata Studniarz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej i nie jest zamieszkały. Komornik dysponuje kluczami do lokalu.

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 29 CZERWCA W GODZ. 16:30-16:50.

Położenie nieruchomości: 70-353 Szczecin, ul. Ściegiennego 60/1

Suma oszacowania wynosi 234 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     175 725,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 430,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-07-2016r

Zobacz szczegóły tej licytacji > >