licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO 

nr KW 159454/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-12-2014r. o godz. 10:30 w w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego   

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 26,40mkw wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie  (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17 ) dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 159454/8   [NKW: SZ1S/00159454/8]

Lokal należy do dłużnika: Andrzej Jasik

Położenie nieruchomości: 70-206 Szczecin, ul. Mieszka I 102/38, 

Suma oszacowania wynosi 104 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     78 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 480,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-11-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 104141

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2014r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się :

druga licytacja lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 79,86mkw., z którym związany jest udział 64/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00038357/, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 104141   [NKW: SZ1S/00104141/1]

Lokal należy  do dłużnika: Emil Jencz
Położenie nieruchomości: 71-621 Szczecin, ul. Parkowa 9/4

Suma oszacowania wynosi 202 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   134 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 11-12-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 odbędzie się:

 pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego    
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,53mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem  138037, (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26 )

Lokal należy  do dłużnika: Janina Domaradzka
Położenie nieruchomości: 71-444 Szczecin, ul.Zamoyskiego Jana 4/37,

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     79 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. która powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00071991/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 40, w obrębie ewidencyjnym Nad Odrą 205, której obszar wynosi 0,0216 ha zabudowanej częścią budynku o funkcji warsztatowo-biurowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW SZ1S/00071991/3]

położenie udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości:   Szczecin, ul. Kadłubka
udział w nieruchomości należy do : Krzysztof Perdjon

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym albowiem w księdze wieczystej nr SZ1S/00071991/3 przedmiotowa nieruchomość widnieje jako działka grutnu niezabudowana podczas gdy w wyniku dokonanych oględzin oraz na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków biegły ustalił, iż na nieruchomości znajduje się część budynku o funkcji warsztatowo-biurowej o wymiarach 6,14m x 6,16m.

Suma oszacowania wynosi 85 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     64 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 550,00zł.

Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości objęta jest podatkiem VAT,
z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie
                        podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 161934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni 65,73mkw., z którym związany jest udział 30/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętegi KW o nr SZ1S/00040386/3. Dla stanowiącej przedmiot licytacji nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 161934   [NKW: SZ1S/00161934/4]
 
lokal należy na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników:
Zbigniew Wereszczyński (ob. Matusik) oraz Dorota Wereszczyńska
położenie nieruchomosci: 70-350 Szczecin, ul.Bolesława Śmiałego 47/19A,
     
Suma oszacowania wynosi 162 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     121 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 250,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >