licytacje

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

1. W dniu 16-11-2015r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 w sali nr 12  odbędzie się:

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU - NIKT NIE PRZYSTĄPIŁ DO PRZETARGU.

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju o łącznej pow. 37,46 m.kw. (do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow. 10,44 m.kw.), zgodnie z zapisem w księdze wieczystej łączna pow. to 47,90 m.kw. Z lokalem związany jest udział 23/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00126277/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149247  [NKW SZ1S/00149247/1] 

Lokal należy do dłużnika Tomasza Grzeczyńskiego

Położenie nieruchomości: 71-632 Szczecin, ul. Emilii Plater 16/3

Suma oszacowania wynosi 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00zł. 

2. W dniu 16-11-2015r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  w sali nr 12 odbędzie się:

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

SPRZEDANE

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o o łącznej pow. 43,44 m.kw., z którym związany jest udział 12/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 59760, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100274  [NKW SZ1S/00100274/4]

Lokal należy do dłużnika Tomasza Grzeczyńskiego

Położenie nieruchomości: 70-426 Szczecin, ul. Gen. L. Rayskiego 39/10

Suma oszacowania wynosi 170 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 138722

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2015r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

w udziałach przysługujących: Marcinowi Mosiewiczowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Dorocie Sobockiej w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składa się, zgodnie z treścią księgi wieczystej z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,39 mkw.), o łącznej powierzchni 39,60mkw., z którym związany jest udział 66/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 119465, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 138722  [NKW SZ1S/00138722/5]; 

W wyniku dokonanych oględzin biegły stwierdził, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Położenie nieruchomości: 71-635 Szczecin, ul.Emilii Plater 95/23

Suma oszacowania udziału Marcina Mosiewicza wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  45 000,00zł.

Suma oszacowania udziału Doroty Sobockiej wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  45 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00zł od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 26-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210525

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2015r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 56,04 m.kw., z którym związany jest udział 32/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00026934/6, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210525   [NKW: SZ1S/00210525/3]

Lokal należy do dłużnika: Rafał Łoszkowski

Położenie nieruchomości: 70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 23/23

Suma oszacowania wynosi 155 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     103 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 26-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100609

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 1 sali sprzedaży, 1 receptury, 1 magazynu, 1 biura, 1 korytarza, 1 zmywalni, 1 łazienki, 1 księgowości (do lokalu przynależy 5 pomieszczeń magazynowych i korytarz), o łącznej powierzchni 295,65mkw., z którym związany jest udział 107/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00033582/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100609   [NKW: SZ1S/00100609/2]

Lokal należy  do dłużnika: Halina Sekuła

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 25-11-2015 R. W GODZ. 16:30-16:55.

Położenie nieruchomości: 70-375 Szczecin, ul. 5 Lipca 7/1

Suma oszacowania wynosi 713 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     534 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 300,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 29-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 92204

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2015r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 51,18mkw., z którym związany jest udział 31/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 76040, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 92204   [NKW: SZ1S/00092204/3]

Lokal należy do dłużników: Teresa Sobolewska oraz Robert Sobolewski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-303 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 10/8

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     143 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-12-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 129223

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego    

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, o łącznej powierzchni 35,95mkw., z którym związany jest udział 21/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00064886/, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 129223  [NKW SZ1S/00129223/1],

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym, gdyż w wyniku dokonanych oględzin biegły ustalił, że lokal składa się z dwóch pokoi, w tym jeden z wnęką kuchenną oraz przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Izabella Lis

Położenie nieruchomości: 70-407 Szczecin, ul. Obrońców Stalingradu 22/14

 

Suma oszacowania wynosi 83 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 733,33zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 360,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-12-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >