licytacje

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 odbędzie się:

 pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego    
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,53mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem  138037, (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26 )

Lokal należy  do dłużnika: Janina Domaradzka
Położenie nieruchomości: 71-444 Szczecin, ul.Zamoyskiego Jana 4/37,

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     79 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. która powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00071991/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 40, w obrębie ewidencyjnym Nad Odrą 205, której obszar wynosi 0,0216 ha zabudowanej częścią budynku o funkcji warsztatowo-biurowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW SZ1S/00071991/3]

położenie udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości:   Szczecin, ul. Kadłubka
udział w nieruchomości należy do : Krzysztof Perdjon

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym albowiem w księdze wieczystej nr SZ1S/00071991/3 przedmiotowa nieruchomość widnieje jako działka grutnu niezabudowana podczas gdy w wyniku dokonanych oględzin oraz na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków biegły ustalił, iż na nieruchomości znajduje się część budynku o funkcji warsztatowo-biurowej o wymiarach 6,14m x 6,16m.

Suma oszacowania wynosi 85 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     64 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 550,00zł.

Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości objęta jest podatkiem VAT,
z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie
                        podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO
PRAWA RZECZOWEGO


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-01-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala numer 12 odbędzie się: 
                    pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego 
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki, o łącznej pow. 27,45 m.kw. , znajdującego się na czwartym piętrze, wpisanego  w  rejestrze  lokali  własnościowych:   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie (Adres spółdzielni:  ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin)

ograniczone prawo rzeczowe należy  do dłużnika: Jaromir Kluge
położenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: Szczecin, ul. Potulicka 23b/15,
 
Suma oszacowania wynosi 108 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   81 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 850,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-01-2015r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 161934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni 65,73mkw., z którym związany jest udział 30/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętegi KW o nr SZ1S/00040386/3. Dla stanowiącej przedmiot licytacji nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 161934   [NKW: SZ1S/00161934/4]
 
lokal należy na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników:
Zbigniew Wereszczyński (ob. Matusik) oraz Dorota Wereszczyńska
położenie nieruchomosci: 70-350 Szczecin, ul.Bolesława Śmiałego 47/19A,
     
Suma oszacowania wynosi 162 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     121 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 250,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 124400

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2015r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

                         druga licytacja lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość, powierzchnia lokalu wynosi 102,16 m2, powierzchnia  przynależnej piwnicy :11,59 m2.Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Faktycznie lokal uległ przebudowie i składa się z części mieszkalnej i części przerobionej na gabinet stomatologiczny z zapleczem. Części mieszkalna składa się z dużego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki.
W części przerobionej na gabinet stomatologiczny znajdują się: przedpokój spełniający funkcję poczekalni dla pacjentów, gabinet stomatologiczny, wc z częścią socjalną, pracownia stomatologiczna; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 124400   [NKW: SZ1S/00124400/1]
z lokalem związany jest udział 63/1000 w budynku i prawie wieczystego użytkowania objętego KW o nr 63827 

nieruchomość należy do dłużnika: Wiktor Rytczak
położenie nieruchomości: Szczecin, ul. Kaszubska 43/5,

Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   192 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-01-2015r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 161668
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2015r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni 87,82mkw. (faktycznie lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju), z którym związany jest udział 68/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00109902/9, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 161668   [NKW: SZ1S/00161668/8]

Położenie nieruchomości: 70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13/2,
Lokal należy do dłużnika: Adam Norbert Zarębski

Suma oszacowania wynosi 375 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     250 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 560,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-02-2015 r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 100355


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 sala 12  odbędzie się :
druga licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 44,90m2 (do lokalu przynależy pomieszczenie na klatce schodowej o powierzchni 0,91m2) ; łączna powierzchnia użytkowa wynosi 45,81 m2., dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100355   [NKW: SZ1S/00100355/6]
z lokalem związany jest udział 54/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 27326;

lokal mieszkalny należy do dłużników: Renaty Szulc (poprzednio Korczak) i Krzysztofa Korczak na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej 
położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, ul. Mazurska 14/4

Suma oszacowania wynosi 135 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   90 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 520,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 10-02-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 79292

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   
stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. 33,18 m.kw, z którym związany jest udział 10/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 61507,  dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79292   [NKW: SZ1S/00079292/9] 

lokal należy  do dłużnika: Zbigniew Wiński
położenie nieruchomości: 70-406 Szczecin, Obrońców Stalingradu 3/34,
   
Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 10-02-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 103073

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2015r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 38,49mkw., z którym związany jest udział 22/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 63987, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 103073 [NKW: SZ1S/00103073/6]
 
lokal należy  do dłużnika: Bogumił Sobczyński
położonenie lokalu: 70-508 Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 10/7,
   
Suma oszacowania wynosi 134 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     100 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 10-02-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg .

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 130112

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. 126,79 m.kw, z którym związany jest udział w wysokości 58/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu, dla którego urządzono KW nr 60971 ,dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 130112   [NKW: SZ1S/00130112/0]

lokal mieszkalny należy do dłużnika: Dorota Szalaty
położenie lokalu mieszkalnego: Szczecin, ul. 5 Lipca 10/8,

Suma oszacowania wynosi 312 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     208 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 200,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 208371

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się
 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 80,66mkw., z którym związany jest udział 94/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00027340/2, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 208371   [NKW: SZ1S/00208371/1]

lokal mieszkalny należy na zasadzie współności ustawowej majatkowej małżenskiej do dłużników: Małgorzata Kaczmarek, Wojciech Kaczmarek
położenie lokalu mieszkalnego: 71-440 Szczecin, ul. Żupańskiego 15/6,

Suma oszacowania wynosi 252 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, tj. do dnia 08-03-2015r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO BEZ URZĄDZONEJ KW
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2015r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 w sali nr 12
odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego      
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 57,90 m.kw wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" (Adres spółdzielni: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6)

udział przysługuje dłużnikowi: Wiesława Korzeniewska
położenie lokalu mieszkalnego: 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 18b/15,

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 wynosi 107 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     80 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 710,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22 marca 2015r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >