licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 164580

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, pokoju dziennego, kuchni, łazienki, przedpokoju, wc, o łącznej powierzchni 72,20mkw., z którym związany jest udział 7220/303710 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00144759/8, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 164580   [NKW: SZ1S/00164580/8]

Nieruchomość należy do dłużnika: Mirosław Misiuna

Położenie nieruchomości: 71-635 Szczecin, ul. Emilii Plater 7 a/5, 

Lokal nie jest zamieszkały, komornik dysponuje kluczami do lokalu. Termin oglądania lokalu wyznaczono na 20 sierpnia 2014r., w godz. 15:40-16:15.

Suma oszacowania wynosi 339 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     226 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 149249

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju (pow. lokalu to 53,90 m.kw.), do którego przynależy piwnica nr 22/2 (o pow. 11,60 m.kw.), o łącznej pow. 65,50mkw., dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149249   [NKW: SZ1S/00149249/5]. Z lokalem związany jest udział w wysokości 246/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00109593/9  

Lokal należy  do dłużników: Katarzyna Świerczewska oraz Józef Świerczewski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 22/2,

Suma oszacowania wynosi 139 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     104 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-08-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 126567

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni 102,46mkw, składającego się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju, o łącznej powierzchni 92,54 mkw., oraz przynależnych do nieruchomości pomieszczeń: wc i łazienki o łącznej pow.9,92 m.kw. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział 77/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 00126567. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 126567 [NKW: SZ1S/00126567/3]. 

Zgodnie z treścią księgi wieczystej SZ1S/00126567/3  lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 92,54 mkw., do którego przynależą wc i łazienka o łącznej pow.9,92 m.kw.

 Lokal mieszkalny należy na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników: 

Wiesław Rutkowski i Danuta Rutkowska

położenie nieruchomości: 70-442 Szczecin, ul. Piłsudskiego 21/9, 

Suma oszacowania wynosi 192 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     128 466,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 270,00zł. najpóźniej w dniu 28-08-2014r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 75041

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, wc, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 39,98 m. kw., z którym związany jest udział 42/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu, objetych KW nr 41667, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 75041   [NKW: SZ1S/00075041/7]

Lokal należy do dłużników: Krystyna Cybulska oraz Piotr Cybulski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-252 Szczecin, ul. Krzywoustego 19/19 a 

Suma oszacowania wynosi 143 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     107 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 300,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 104141

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 79,86mkw., z którym związany jest udział 64/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00038357/, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 104141   [NKW: SZ1S/00104141/1]

Lokal należy  do dłużnika: Emil Jencz

Położenie nieruchomości: 71-621 Szczecin, ul. Parkowa 9/4 

Suma oszacowania wynosi 202 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     151 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 28-08-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 79707

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2014r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, alkowy, kotłowni o łącznej powierzchni 153,40mkw.m z którym związany jest udział 98/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 36347, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79707   [NKW: SZ1S/00079707/2]

Lokal należy do dłużnika: Monika Walczak

Położenie nieruchomości: 70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 63/64/9

Suma oszacowania wynosi 243 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     182 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 380,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 28-08-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 172067/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 84,64mkw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00115006/3, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 172067/5   [NKW: SZ1S/00172067/5]

Lokal należy  do dłużnika: Artur Hryniuk (obecnie Dziekanowski)

Położenie nieruchomości: 71-445 Szczecin, ul. Teofila Lenartowicza 5/16A

Oglądanie lokalu wyznaczono na dzień 20 sierpnia 2014 r., w godz. 16:35 - 17:00.

Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     171 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 28-08-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego       

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego (z dwóch pokoi wejście na balkon), o łącznej pow. 72,10 m.kw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zamek" (Adres spółdzielni:  70-260 Szczecin, ul. Jagiełły 9), bez urządzonej księgi wieczystej

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Czesław Ziental

Położenie lokalu: 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 19a/3, 

Suma oszacowania wynosi 245 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     163 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 115372

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 12,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 28 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 588,40 mkw, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 115372   [NKW: SZ1S/00115372/9], z lokalem związany jest udział 1920/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00113874/  

Lokal należy do dłużników: Kazimierz Szopik oraz Leokadia Katarzyna Szopik na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-374 Szczecin, ul. 5 Lipca 46/3

Obecnie w lokalu znajduje się sklep ogólnospożywczy Lewiatan - 24 h. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na parterze i w piwnicy budynku (budynek zaś jest jednopiętrowy). Powierzchnia piwnic to 81,80 m.kw., zaś powierzchnia parteru to 506,60 m.kw., łącznie 588,40 m.kw.

W toku postępowania ustalono, że dłużnicy dnia 15-08-2010 r. zawarli umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta do dnia 16-08-2040 r., a jej rozwiązanie przed upływem terminu jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron. Aneksem z dnia 30-04-2012 r. strony postanowiły ponadto, że w przypadku zakończenia przedmiotowej umowy dzierżawy przed upływem terminu na jaki została zawarta oraz z jakichkolwiek innych przyczyn niż na podstawie pisemnego porozumienia stron, wydzierżawiający zobowiązuje się do zawarcia z osobą trzecią, wskazaną przez dzierżawcę, kolejnej umowy dzierżawy lokalu na warunkach tożsamych z określonymi w przedmiotowej umowie na dalszy czas oznaczony, pozostały do upływu terminu obowiązywania umowy. W przypadku uchylania się przez wydzierżawiającego od spełnienia wskazanego obowiązku, wydzierżawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dzierżawcy kary umownej w wysokości 500.000,00 zł. Czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie, płatny do 10-ego dnia każdego miesiąca. Dzierżawca otrzymał bezwarunkową zgodę na oddanie przedmiotu dzierżawy lub jego części osobom trzecim w poddzierżawę lub najem albo do bezpłatnego używania i kolejne umowy zostały zawarte.

Suma oszacowania wynosi 358.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     268.725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.830,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 63773

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 49,18mkw., z którym związany jest udział 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 27331, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63773   [NKW: SZ1S/00063773/0]

Lokal należy  do dłużnika: Rafał Gąska

Położenie nieruchomości: 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 8/3

Suma oszacowania wynosi 206 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     137 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 106689

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

   odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego  odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 75,12 m2.,  dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 106689   [NKW: SZ1S/00106689/8]

z lokalem związany jest udział 99/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 40387  

lokal należy  do dłużników: Katarzyna Alicja Bernardelli w udziale w wysokości 1/2 niewydzielonej części (wartość udziału wynosi 97.000zł)  i Agnieszka Anna Bernardelli w udziale w wysokości  1/2 niewydzielonej części (wartość udziału wynosi 97.000zł)

położenie nieruchomości : Szczecin, ul. 5 Lipca 47/6, 

Suma oszacowania wynosi 194 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   145 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 400,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 124400

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2014r. o godz. 10:00  w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, powierzchnia lokalu wynosi 102,16 m2, powierzchnia  przynależnej piwnicy :11,59 m2.Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Faktycznie lokal uległ przebudowie i składa się z części mieszkalnej i części przerobionej na gabinet stomatologiczny z zapleczem. Części mieszkalna składa się z dużego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki.

W części przerobionej na gabinet stomatologiczny znajdują się: przedpokój spełniający funkcję poczekalni dla pacjentów, gabinet stomatologiczny, wc z częścią socjalną, pracownia stomatologiczna; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 124400   [NKW: SZ1S/00124400/1]

z lokalem związany jest udział 63/1000 w budynku i prawie wieczystego użytkowania objętego KW o nr 63827  

nieruchomość należy do dłużnika: Wiktor Rytczak

położenie nieruchomości: Szczecin, ul. Kaszubska 43/5, 

Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    216 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-10-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >