licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 124400

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2014r. o godz. 10:00  w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, powierzchnia lokalu wynosi 102,16 m2, powierzchnia  przynależnej piwnicy :11,59 m2.Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Faktycznie lokal uległ przebudowie i składa się z części mieszkalnej i części przerobionej na gabinet stomatologiczny z zapleczem. Części mieszkalna składa się z dużego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki.

W części przerobionej na gabinet stomatologiczny znajdują się: przedpokój spełniający funkcję poczekalni dla pacjentów, gabinet stomatologiczny, wc z częścią socjalną, pracownia stomatologiczna; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 124400   [NKW: SZ1S/00124400/1]

z lokalem związany jest udział 63/1000 w budynku i prawie wieczystego użytkowania objętego KW o nr 63827  

nieruchomość należy do dłużnika: Wiktor Rytczak

położenie nieruchomości: Szczecin, ul. Kaszubska 43/5, 

Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    216 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-10-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z księgą wieczystą z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2. Faktycznie w lokalu są cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

nieruchomość należy  do dłużnika: Sławomir Machynia

położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12,

Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     131 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 151369

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2014r. o godz. 11:30 w  Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

             odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego  odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na II piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i skrytki, o łącznej powierzchni 107,28 m kw. dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 151369   [NKW: SZ1S/00151369/9]

Z lokalem związany jest udział 56/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00064624/8  

lokal mieszkalny należy do dłużnika: Marek Wojcieszczuk

położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, ul.Mazurska 42/5, 

Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   182 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia  02-11-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122237

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,62mkw., z którym związany jest udział 17/1000 w częściach wspolnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 26963, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122237   [NKW: SZ1S/00122237/3]

Lokal stanowi własność dłużników: Maria Dembczyńska oraz Tomasz Dembczyński na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 34/11

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY, KOMORNIK DYSPONUJE KLUCZAMI DO LOKALU. 

OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁO WYZNACZONE NA DZIEŃ 05-11-2014 R. W GODZ. 16:20-16:50.

Suma oszacowania wynosi 184 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     138 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 79707

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, alkowy, kotłowni o łącznej powierzchni 153,40mkw.m z którym związany jest udział 98/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 36347, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79707   [NKW: SZ1S/00079707/2]

Lokal należy do dłużnika: Monika Walczak

Położenie nieruchomości: 70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 63/64/9

Suma oszacowania wynosi 243 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     162 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 380,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-11-2014 r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 75041

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014 r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, wc, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 39,98 m. kw., z którym związany jest udział 42/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu, objetych KW nr 41667, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 75041   [NKW: SZ1S/00075041/7]

Lokal należy do dłużników: Krystyna Cybulska oraz Piotr Cybulski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-252 Szczecin, ul. Krzywoustego 19/19 a 

Suma oszacowania wynosi 143 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     95 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 300,00zł

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 172067/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 84,64mkw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00115006/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 172067/5   [NKW: SZ1S/00172067/5]

  Lokal należy  do dłużnika: Artur Henryk Hryniuk (obecnie Dziekanowski)

Położenie nieruchomości: 71-445 Szczecin, ul. Teofila Lenartowicza 5/16A

Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     152 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-11-2014r

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 161668

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni 87,82mkw. (faktycznie lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju), z którym związany jest udział 68/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00109902/9, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 161668   [NKW: SZ1S/00161668/8]

Położenie nieruchomości: 70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13/2

Lokal należy do dłużnika: Adam Norbert Zarębski

Suma oszacowania wynosi 375 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     281 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 560,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 20-11-2014 r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 79465

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2014 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 60,04mkw., z którym związany jest udział 113/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00061927/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79465   [NKW: SZ1S/00079465/3]

 Położenie nieruchomości: 70-560 Szczecin, ul. Grodzka 11/5

Lokal należy  do dłużnika: Joanna Danuta Soszyńska

Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     186 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2014r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 113,89 m kw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW SZ1S/00040386/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122018 [NKW: SZ1S/00122018/2]

Lokal należy do dłużnika: Nam Ho Thanh

Położenie nieruchomości: 70-350 Szczecin, Bolesława Śmiałego 47/19

Suma oszacowania wynosi 303 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     202 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 23-11-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 130112

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2014 r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącej odrębną nieruchomość, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. 126,79 m.kw, z którym związany jest udział w wysokości 58/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu, dla którego urządzono KW nr 60971 ,dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 130112   [NKW: SZ1S/00130112/0]

lokal mieszkalny należy do dłużnika: Dorota Szalaty

położenie lokalu mieszkalnego: Szczecin, ul. 5 Lipca 10/8

Suma oszacowania wynosi 312 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  234 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 200,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 193292

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2014r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12 

 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej pow. 43,72 m.kw.,dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 193292   [NKW: SZ1S/00193292/4] z którym związany jest udział 14/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00064016/3.

należącego  do dłużnika: Henryk Ignatczyk

położenia lokalu:  70-117 Szczecin, ul.Milczańska 10/68, 

Suma oszacowania wynosi 173 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     130 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 360,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO 

nr KW 159454/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-12-2014r. o godz. 10:30 w w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego   

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 26,40mkw wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie  (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17 ) dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 159454/8   [NKW: SZ1S/00159454/8]

Lokal należy do dłużnika: Andrzej Jasik

Położenie nieruchomości: 70-206 Szczecin, ul. Mieszka I 102/38, 

Suma oszacowania wynosi 104 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     78 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 480,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-11-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >