licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 208371

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU. 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się
 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 80,66mkw., z którym związany jest udział 94/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00027340/2, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 208371   [NKW: SZ1S/00208371/1]

lokal mieszkalny należy na zasadzie współności ustawowej majatkowej małżenskiej do dłużników: Małgorzata Kaczmarek, Wojciech Kaczmarek
położenie lokalu mieszkalnego: 71-440 Szczecin, ul. Żupańskiego 15/6,

Suma oszacowania wynosi 252 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, tj. do dnia 08-03-2015r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO BEZ URZĄDZONEJ KW

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2015r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 w sali nr 12
odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego      
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 57,90 m.kw wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" (Adres spółdzielni: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6)

udział przysługuje dłużnikowi: Wiesława Korzeniewska
położenie lokalu mieszkalnego: 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 18b/15,

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 wynosi 107 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     80 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 710,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22 marca 2015r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 129223

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU


stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z wpisem do księgi wieczystej z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, o łącznej powierzchni 35,95mkw., z którym związany jest udział 21/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00064886/, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 129223   [NKW: SZ1S/00129223/1]
W wyniku oględzin lokalu mieszkalnego ustalono, że lokal składa się z dwóch pokoi, w tym jeden z wnęką kuchenną oraz przedpokoju.
 
lokal mieszkalny należy  do dłużnika: Izabella Lis
położenie lokalu mieszkalnego: 70-407 Szczecin, ul. Obrońców Stalingradu 22/14,
Suma oszacowania wynosi 83 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     62 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 360,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 17 maja 2015r. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 79465

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2015r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 60,04mkw., z którym związany jest udział 113/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00061927/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79465   [NKW: SZ1S/00079465/3]
 
Położenie nieruchomości: 70-560 Szczecin, ul. Grodzka 11/5
Lokal należy  do dłużnika: Joanna Danuta Soszyńska

Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     165 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 79291

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2015r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z jednego pokoju, kuchni-wnęki, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 23,11 m.kw., z którym związany jest udział 7/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 61507, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 79291 [NKW: SZ1S/00079291/2]

nieruchomość należy do dłużnika: Krzysztof Lewandowski
położenie nieruchomości:  70-406 Szczecin, ul.Obrońców Stalingradu 2/13,


Suma oszacowania wynosi 113 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     84 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. w dniu 21-05-2015r. 

UWAGA!!! Oględziny lokalu odbędą się w dniu 20 maja 2015r. w godzinach od 16:20-16:50!!!

Oględziny mogą zostać odwołane się bez podania przyczyny.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >