licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, 

W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, o łącznej powierzchni 36,64mkw, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17), bez urządzonej księgi wieczystej

Ograniczone prawo rzeczowe stanowi własność w udziałach po 1/8 niewydzielonej części lokalu uczestników Iwony Godlewskiej, Bogusławy Nicole Mocar, Jacka Nowakowskiego oraz w udziale 5/8 niewydzielonej części nieruchomości uczestnika Józefa Kamińskiego.  

Położenie lokalu: 70-234 Szczecin, ul. Potulicka 40/13

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY, TERMIN OGLĄDANIA WYZNACZONO NA DZIEŃ 01-04-2015 W GODZ. 16:25-16:50.

Suma oszacowania wynosi 122 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     91 800,00zł.

Wartość każdego udziału do 1/8 części wynosi 15 300,00 zł., a wartość udziału do 5/8 części to 76 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 07-04-2015r.

Egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności (art. 1068 kpc).

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 208371

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU. 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się
 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 80,66mkw., z którym związany jest udział 94/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00027340/2, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 208371   [NKW: SZ1S/00208371/1]

lokal mieszkalny należy na zasadzie współności ustawowej majatkowej małżenskiej do dłużników: Małgorzata Kaczmarek, Wojciech Kaczmarek
położenie lokalu mieszkalnego: 71-440 Szczecin, ul. Żupańskiego 15/6,

Suma oszacowania wynosi 252 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, tj. do dnia 08-03-2015r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO BEZ URZĄDZONEJ KW

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2015r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 w sali nr 12
odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego      
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 57,90 m.kw wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" (Adres spółdzielni: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6)

udział przysługuje dłużnikowi: Wiesława Korzeniewska
położenie lokalu mieszkalnego: 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 18b/15,

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 wynosi 107 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     80 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 710,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22 marca 2015r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 91674

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-03-2015r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się

 druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o łącznej pow. 50,09m2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 91674   [NKW: SZ1S/00091674/1]
Faktycznie w lokalu z kuchni została wydzielona łazienka z wc - lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
lokal mieszkalny należy  do dłużnika: Barbara Migacz
położenie lokalu mieszkalnego: 71-606 Szczecin, ul. Sławomira 17/10,

Suma oszacowania wynosi 126 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     84 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 171427
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2015r. o godz. 10:00 w  Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:
 pierwsza licytacja lokalu użytkowego
stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z sali sprzedaży, zaplecza, pomieszczenia z w.c., dwóch pomieszczeń socjalnych, korytarza (do lokalu przynależą trzy piwnice), o łącznej pow. 92,60 m.kw., z którym związany jest udział 98/1000 w częściach wspólnych budynku i wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00028048/2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 171427   [NKW: SZ1S/00171427/0]
 
nieruchomość należy na zasdzie wspólnosci ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników: Małgorzata Becker oraz Henryk Becker
położonenie nieruchomości: 70-302 Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1/U3,
   
Suma oszacowania wynosi 371 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     278 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 110,00zł.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT,
z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie
podatek VAT w wysokości 23%


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA!!! Dnia 8 kwietnia 2015r. od godziny 16:30 do 17:00 odbędą się oględziny nieruchomości.

(oględziny mogą zostać odwołane bez podania przyczyny).

Zobacz szczegóły tej licytacji > >