licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 146930

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2017r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica nr4-1), o łącznej powierzchni 41,85mkw. (pow.lokalu to 36,07 m.kw., pow.piwnicy 5,78 m.kw), z którym związany jest udział 282/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 139070, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 146930   [NKW: SZ1S/00146930/5]

Lokal należy do dłużnika: Janina Hawryszko

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 19/4

Suma oszacowania wynosi 132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     88 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 24-01-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 157337

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, skrytki, o łącznej powierzchni 105,46mkw., z którym związany jest udział 110/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00027891/9, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 157337   [NKW: SZ1S/00157337/8]

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym, gdyż w wyniku dokonanych oględzin biegły ustalił, że lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Jerzy Mróz oraz Małgorzata Mróz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-430 Szczecin, ul. Śląska 49/9

Suma oszacowania wynosi 363 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     242 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 380,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-02-2017 r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 51203

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-02-2017r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste, zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym oraz czterema obiektami magazynowo-warsztatowymi, stanowiącymi odrębny przedmiot własności,   o łącznej powierzchni 0,2213 HA  (działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na okres do 22-09-2103r. bez oznaczonego sposobu korzystania), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51203  [NKW: SZ1S/00051203/7] 

Grunt oddany jest w wieczyste użytkowanie na rzecz dłużnika Krzysztofa Perdjona oraz Lidii Perdjon na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, właścicielem nieruchomości jest Miasto Szczecin. Nieruchomości budynkowe stanowiące odrębne nieruchomości należą do dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego Jana Henryka 28, 29, 30, 31, działka numer 14/10 (w obrębie ewidencyjnym Śródmieście 49 o nr 1049)

Suma oszacowania wynosi 845 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     633 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 500,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-02-2017r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >