licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 169787

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-08-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 82,41mkw., z którym związany jest udział 163/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00152754/2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 169787   [NKW: SZ1S/00169787/4]

Faktycznie lokal został zmodernizowany i   składa się z dużej kuchni otwartej na pokój, trzech pokoi, łazienki i przedpokoju.

Położenie nieruchomości: 70-223 Szczecin, ul. Stoisława 3/14

Lokal aktualnie należy do dłużnika: Mateusz Bogdan Kubiak

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Wioletta Kubiak

Suma oszacowania wynosi 371 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 11-08-2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 51203

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-09-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste, zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym oraz czterema obiektami magazynowo-warsztatowymi, stanowiącymi odrębny przedmiot własności,   o łącznej powierzchni 0,2213 HA  (działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na okres do 22-09-2103r. bez oznaczonego sposobu korzystania), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51203  [NKW: SZ1S/00051203/7] 

Grunt oddany jest w wieczyste użytkowanie na rzecz dłużnika Krzysztofa Perdjona oraz Lidii Perdjon na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, właścicielem nieruchomości jest Miasto Szczecin. Nieruchomości budynkowe stanowiące odrębne nieruchomości należą do dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 

Położenie nieruchomości: 70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego Jana Henryka 28, 29, 30, 31, działka numer 14/10 (w obrębie ewidencyjnym Śródmieście 49 o nr 1049)

Suma oszacowania wynosi 845 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     633 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 500,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-09-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 111900

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2016r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, wc, garderoby, przedpokoju, o łącznej powierzchni 62,61mkw., z którym związany jest udział 33/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00066280/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 111900   [NKW: SZ1S/00111900/2]

Faktycznie, w wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że w lokalu urządzono dodatkowy pokój oraz łazienkę, natomiast garderoba użytkowana jest jako schowek. 

Lokal należy do dłużników: Beata Kliszewicz oraz Roman Kliszewicz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Położenie nieruchomości: 71-553 Szczecin, ul. Niemcewicza 11/9

Suma oszacowania wynosi 213 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     160 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 350,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-09-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 76052

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja  1/6 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 38,16mkw., z którym związany jest udział 44/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 62377, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 76052   [NKW: SZ1S/00076052/4]

Udział 1/6 części lokalu należy  do dłużnika: Waldemar Hinc

Położenie nieruchomości: 70-534 Szczecin, ul. Sołtysia 1/4

Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     16 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 06-10-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >