STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O  II  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-11-2014r. o godz. 09:00 w oddziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Mariackiej 24 pokój 7, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Telewizor LG koloru czarnego model: 37LG3000     1 [szt.]     1 000,00  *)    500,00
2.    Zestaw wędkarski z wędką czteroczęściową       1 [szt.]     100,00  *)    50,00
3.    Radio z CD Philips dodatkowo z MP4       1 [szt.]     100,00  *)    50,00
4.    Miniwieża Sony CMT-CP101 koloru srebrnego wraz
z dwoma głośnikami koloru brązowego     1 [szt.]     100,00  *)    50,00


**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
     Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.
    Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
         Na podstawie § 93 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09. marca 1968 r. w sprawie czynności komorników:
  Komornik wyznacza termin oglądania ww. ruchomości na dzień 18-11-2014 r.                          od godz. 8.45 do godz. 09.00, w wyżej wskazanym miejscu.

więcej >>

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-12-2014r. o godz. 12:00  w lokalu:
71-405 Szczecin, Pl.Teatralny 1, Cafe Pleciuga
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    automat do parzenia kawy Casadio     1 [szt.]     2 900,00  **)    2 175,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 151369

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2014r. o godz. 11:30 w  Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

             odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego  odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na II piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i skrytki, o łącznej powierzchni 107,28 m kw. dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 151369   [NKW: SZ1S/00151369/9]

Z lokalem związany jest udział 56/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00064624/8  

lokal mieszkalny należy do dłużnika: Marek Wojcieszczuk

położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, ul.Mazurska 42/5, 

Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   182 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia  02-11-2014r.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122237

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,62mkw., z którym związany jest udział 17/1000 w częściach wspolnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 26963, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122237   [NKW: SZ1S/00122237/3]

Lokal stanowi własność dłużników: Maria Dembczyńska oraz Tomasz Dembczyński na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 34/11

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY, KOMORNIK DYSPONUJE KLUCZAMI DO LOKALU. 

OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁO WYZNACZONE NA DZIEŃ 05-11-2014 R. W GODZ. 16:20-16:50.

Suma oszacowania wynosi 184 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     138 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00zł. 

więcej >>