STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 169787

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-08-2016r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 82,41mkw., z którym związany jest udział 163/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00152754/2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 169787   [NKW: SZ1S/00169787/4]

Faktycznie lokal został zmodernizowany i   składa się z dużej kuchni otwartej na pokój, trzech pokoi, łazienki i przedpokoju.

Położenie nieruchomości: 70-223 Szczecin, ul. Stoisława 3/14

Lokal aktualnie należy do dłużnika: Mateusz Bogdan Kubiak

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Wioletta Kubiak

Suma oszacowania wynosi 371 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 11-08-2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100355

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2016r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

w udziałach przysługujących: Renacie Szulc (poprz.Korczak) w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Krzysztofowi Korczakowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości.

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składa się z zgodnie z wpisem w KW z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju (do lokalu przynależy pomieszczenie na klatce schodowej), o łącznej pow. 45,81 m.kw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 27326, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100355   [NKW: SZ1S/00100355/6]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z trzech pokoi (w tym jeden pokój przedzielony na dwa), kuchni, w.c. (w.c. wydzielone z pomieszczenia kuchennego). W kuchni wydzielone miejsce na kabinę natryskową. 

Położenie nieruchomości: 71-541 Szczecin, ul. Mazurska 14/4

Egzekucja jest prowadzona w celu sprzedaży nieruchomości, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Suma oszacowania udziału Renaty Szulc wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  48 666,67zł.

Suma oszacowania udziału Krzysztofa Korczaka wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  48 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 23-08-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>