STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O I  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-04-2016r. o godz. 12:00  na terenie firmy Baltic Board S.A. przy ul. Nadtorowej 14 w Nowogardzie
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    wózek widłowy spalinowy CLARK C500C80 nr id. 685-0081ENF2152. Udźwig 4000 kg, wysokość unoszenia 4250mm, silnik o zapłonie iskrowym + LPG. Wskazuje na intensywną eksploatację. Licznik mth 2019 (wskazanie). Tapicerka siedziska operatora porozrywana, liczne ogniska korozji, uszczelnienia siłowników masztu - spękane. Brak aktualnej dokumentacji UDT. Rok prod. : brak danych

         1 [szt.]     9 500,00  zł    7 125,00 zł

2.    ładowarka kołowa Volvo LM 621 nr ident. 2678. Pojemność łyżki 2,1 m3, nr ser. łyżki 98611, wysokość unoszenia 3600m3, silnik o zapłonie samoczynnym BM Volvo D42, moc 75KM, pojemność 4,2 dm3, masa własna 7200kg. Wskazuje na intensywną eksploatację. Licznik mth 10774 (wskazanie). Układ chłodzenia rozszczelniony. Silnik - ponadnormatywne zużycie oleju. Brak drzwi czołowych i pokryw bocznych komory silnika, szyba tylna pęknięta, kierunkowskaz boczny lewy - brak klosza, ogólnie zaniedbanych. Brak aktualnej dokumentacji UDT. Rok prod. : brak danych.
   
         1 [szt.]     8 000,00  zł    6 000,00 zł


cena za sztukę
kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (wózek widłowy 950 zł, ładowarka kołowa 800 zł). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Wyceny dokonane przez biegłego sądowego.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 157337

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, skrytki, o łącznej powierzchni 105,46mkw., z którym związany jest udział 110/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00027891/9, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 157337   [NKW: SZ1S/00157337/8]

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym, gdyż w wyniku dokonanych oględzin biegły ustalił, że lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Lokal należy do dłużnika: Jerzy Mróz oraz Małgorzata Mróz na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-430 Szczecin, ul. Śląska 49/9

Suma oszacowania wynosi 363 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     272 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 380,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 10-04-2016r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg.

 

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100355

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

LOKAL NIE ZOSTAŁ SPRZEDANY

w udziałach przysługujących: Renacie Szulc (poprz.Korczak) w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Krzysztofowi Korczakowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości.

Lokalu mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składa się z zgodnie z wpisem w KW z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju (do lokalu przynależy pomieszczenie na klatce schodowej), o łącznej pow. 45,81 m.kw., z którym związany jest udział 52/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 27326, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100355   [NKW: SZ1S/00100355/6]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z trzech pokoi (w tym jeden pokój przedzielony na dwa), kuchni, w.c. (w.c. wydzielone z pomieszczenia kuchennego). W kuchni wydzielone miejsce na kabinę natryskową. 

Położenie nieruchomości: 71-541 Szczecin, ul. Mazurska 14/4

Egzekucja jest prowadzona w celu sprzedaży nieruchomości, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Suma oszacowania udziału Renaty Szulc wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  54 750,00zł.

Suma oszacowania udziału Krzysztofa Korczaka wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  54 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 12-04-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>