STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-12-2014r. o godz. 12:00  pod adresem
78-500 Drawsko Pomorskie ul. Seminaryjna 4

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa     (zł)   Cena wywołania (zł)

1.    Śrutownica - Pisarka ABRAZIV RB 600 z odpylaczem
i przenośnikiem rolkowym     1 [szt.]     185 000,00  **)    138 750,00
2.    Linia technologiczna do malowania, komora do malowania
z komorą do utwardzania     1 [szt.]     120 000,00  **)    90 000,00
3.    Zespół przenośników rolkowych       1 [szt.]     36 000,00  **)    27 000,00
4.    Półautomat spawalniczy CBO 1050       1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
5.    Przecinarka plazmowa Thermal Dynamics MASTER XL
PLUS 75     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00


*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

więcej >>

OBWIESZCZENIE  O  I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-12-2014r. o godz. 09:00 na terenie parkingu Eurohol Robert Pawłowski, ul Gdańska 10 70-660 Szczecin

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Citroen C4 Picasso (udział 40/100) rok prod 2007,
nr rej. ZS 6456S     1 [szt.]     6 040,00  **)    4 530,00
VIN VF7UDRHJH451893


*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 odbędzie się:

 pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego    
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,53mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem  138037, (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26 )

Lokal należy  do dłużnika: Janina Domaradzka
Położenie nieruchomości: 71-444 Szczecin, ul.Zamoyskiego Jana 4/37,

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     79 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. która powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2014r.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00071991/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 40, w obrębie ewidencyjnym Nad Odrą 205, której obszar wynosi 0,0216 ha zabudowanej częścią budynku o funkcji warsztatowo-biurowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW SZ1S/00071991/3]

położenie udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości:   Szczecin, ul. Kadłubka
udział w nieruchomości należy do : Krzysztof Perdjon

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym albowiem w księdze wieczystej nr SZ1S/00071991/3 przedmiotowa nieruchomość widnieje jako działka grutnu niezabudowana podczas gdy w wyniku dokonanych oględzin oraz na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków biegły ustalił, iż na nieruchomości znajduje się część budynku o funkcji warsztatowo-biurowej o wymiarach 6,14m x 6,16m.

Suma oszacowania wynosi 85 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     64 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 550,00zł.

Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości objęta jest podatkiem VAT,
z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie
                        podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

więcej >>