STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


 
OBWIESZCZENIE  O I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-12-2015r. o godz. 10:00  w lokalu: 70-326 Szczecin, Aleja Piastów 74 (Kuchnia Domowa Pierogarnia, róg ul. Jagiellońska, Aleja Piastów).
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużników i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Bar sałatkowy z nadstawką       1 [szt.]     2 000,00 zł **)    1 500,00zł
2.    Bemar wodny z nadstawką       1 [szt.]     2 000,00 zł **)    1 500,00zł
3.    Bemar wodny z nadstawką       1 [szt.]     1 500,00  zł**)    1 125,00zł
4.    Stół przyścienny - szafka z drzwiami suwanymi
- PLASTMET     1 [szt.]     1 000,00  zł**)    750,00zł
5.    Stół przyścienny z półką - PLASTMET       1 [szt.]     500,00  zł**)    375,00zł
6.    Stół przyścienny z półką - PLASTMET       1 [szt.]     400,00  zł**)    300,00zł
7.    Stół ze zlewem i półką       1 [szt.]     450,00  zł**)    337,50zł
8.    Basen gastronomiczny 1-komorowy       1 [szt.]     600,00  zł**)    450,00zł
9.    Stół ze zlewem       1 [szt.]     350,00  zł**)    262,50zł
10.    Stół ze zlewem, półką i drzwiami       1 [szt.]     400,00  zł**)    300,00zł
11.    Szafka wisząca z drzwiami suwanymi - PLASTMET     1 [szt.]     600,00  zł**)    450,00zł
12.    Kuchnia gazowa gastronomiczna z piekarnikiem
BRESCELLO     1 [szt.]     800,00  zł**)    600,00zł
13.    Stół chłodniczy z szufladami       1 [szt.]     800,00  zł**)    600,00zł
14.    Kuchnia gazowa gastronomiczna z piekarnikiem
ZANUSSI     1 [szt.]     800,00 zł **)    600,00zł
15.    Stół przyścienny z półką       1 [szt.]     400,00 zł **)    300,00zł
16.    Stół przyścienny wzmocniony       1 [szt.]     300,00 zł **)    225,00zł
17.    Okap gastronomiczny z wentylatorem       1 [szt.]     600,00 zł **)    450,00zł
18.    Okap gastronomiczny z wentylatorem       1 [szt.]     700,00 zł **)    525,00zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Wycena dokonana przez biegłego sądowego.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

1. W dniu 16-11-2015r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 w sali nr 12  odbędzie się:

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU - NIKT NIE PRZYSTĄPIŁ DO PRZETARGU.

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju o łącznej pow. 37,46 m.kw. (do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow. 10,44 m.kw.), zgodnie z zapisem w księdze wieczystej łączna pow. to 47,90 m.kw. Z lokalem związany jest udział 23/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00126277/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149247  [NKW SZ1S/00149247/1] 

Lokal należy do dłużnika Tomasza Grzeczyńskiego

Położenie nieruchomości: 71-632 Szczecin, ul. Emilii Plater 16/3

Suma oszacowania wynosi 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00zł. 

2. W dniu 16-11-2015r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  w sali nr 12 odbędzie się:

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

SPRZEDANE

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o o łącznej pow. 43,44 m.kw., z którym związany jest udział 12/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 59760, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100274  [NKW SZ1S/00100274/4]

Lokal należy do dłużnika Tomasza Grzeczyńskiego

Położenie nieruchomości: 70-426 Szczecin, ul. Gen. L. Rayskiego 39/10

Suma oszacowania wynosi 170 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 138722

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2015r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

w udziałach przysługujących: Marcinowi Mosiewiczowi w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oraz Dorocie Sobockiej w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składa się, zgodnie z treścią księgi wieczystej z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,39 mkw.), o łącznej powierzchni 39,60mkw., z którym związany jest udział 66/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 119465, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 138722  [NKW SZ1S/00138722/5]; 

W wyniku dokonanych oględzin biegły stwierdził, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Położenie nieruchomości: 71-635 Szczecin, ul.Emilii Plater 95/23

Suma oszacowania udziału Marcina Mosiewicza wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  45 000,00zł.

Suma oszacowania udziału Doroty Sobockiej wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  45 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00zł od każdego udziału, z oznaczeniem, którego udziału dotyczy. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 26-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>