STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O I  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2015 r. o godz. 09:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyny Karweckiej, ul. Rayskiego 23/12 Szczecin, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Miniwieża Sony CMT-CP101 koloru srebrnego wraz
z dwoma głośnikami koloru brązowego 

                                     1 [szt.]                    60,00zł                        45,00zł

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

    Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
         Na podstawie § 93 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09. marca 1968 r. w sprawie czynności komorników:
         Komornik wyznacza termin oglądania ww. ruchomości na dzień 05-03-2015 r.                          od godz. 9.20 do godz. 09.30, w wyżej wskazanym miejscu.

więcej >>

OBWIESZCZENIE  O  I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-04-2015r. o godz. 09:00 na parkingu firmy Autoholowanie RADEK, Strachocin 50, 73-110 Stargard Szczeciński
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Naczepa ciężarowa FRUEHAUF MaxiSpeed Classic 120
(udział 51%), rok prod. 2013     1 [szt.]     43 554,00  zł    32 665,50 zł
    nr rej. ZST31622, VIN VFKFST4FCDAXX0273kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, 

W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, o łącznej powierzchni 36,64mkw, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17), bez urządzonej księgi wieczystej

Ograniczone prawo rzeczowe stanowi własność w udziałach po 1/8 niewydzielonej części lokalu uczestników Iwony Godlewskiej, Bogusławy Nicole Mocar, Jacka Nowakowskiego oraz w udziale 5/8 niewydzielonej części nieruchomości uczestnika Józefa Kamińskiego.  

Położenie lokalu: 70-234 Szczecin, ul. Potulicka 40/13

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY, TERMIN OGLĄDANIA WYZNACZONO NA DZIEŃ 01-04-2015 W GODZ. 16:25-16:50.

Suma oszacowania wynosi 122 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     91 800,00zł.

Wartość każdego udziału do 1/8 części wynosi 15 300,00 zł., a wartość udziału do 5/8 części to 76 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 07-04-2015r.

Egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności (art. 1068 kpc).

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 208371

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU. 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się
 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 80,66mkw., z którym związany jest udział 94/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00027340/2, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 208371   [NKW: SZ1S/00208371/1]

lokal mieszkalny należy na zasadzie współności ustawowej majatkowej małżenskiej do dłużników: Małgorzata Kaczmarek, Wojciech Kaczmarek
położenie lokalu mieszkalnego: 71-440 Szczecin, ul. Żupańskiego 15/6,

Suma oszacowania wynosi 252 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, tj. do dnia 08-03-2015r.

więcej >>