STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O  I  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-02-2016r. o godz. 11:00 na parkingu strzeżonym: Szczecin, Głowackiego 28.
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Samochód ciężarowy Peugeot Partner (udział 50 %) 1.4 benz. rok prod. 2006     
    nr rej. ZS7224G, VIN VF3GCKFWC96210556
        1 [szt.]     4 050,00zł      3 037,50zł

kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Wycena dokonana przez biegłego sądowego.

więcej >>

OBWIESZCZENIE  O II  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-02-2016r. o godz. 10:00 w 70-326 Szczecin, Aleja Piastów 74 (Kuchnia Domowa Pierogarnia, róg ul. Jagiellońska, Aleja Piastów).
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużników i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Bar sałatkowy z nadstawką       1 [szt.]     2 000,00zł  **)    1 000,00zł
2.    Bemar wodny z nadstawką       1 [szt.]     1 500,00zł  **)    750,00zł
3.    Stół przyścienny - szafka z drzwiami suwanymi
- PLASTMET     1 [szt.]     1 000,00zł  **)    500,00zł
4.    Stół przyścienny z półką - PLASTMET       1 [szt.]     500,00zł  **)    250,00zł
5.    Stół przyścienny z półką - PLASTMET       1 [szt.]     400,00zł  **)    200,00zł
6.    Stół ze zlewem i półką       1 [szt.]     450,00zł  **)    225,00zł
7.    Basen gastronomiczny 1-komorowy       1 [szt.]     600,00zł  **)    300,00zł
8.    Stół ze zlewem, półką i drzwiami       1 [szt.]     400,00zł  **)    200,00zł
9.    Szafka wisząca z drzwiami suwanymi - PLASTMET     1 [szt.]     600,00zł  **)    300,00zł
10.    Kuchnia gazowa gastronomiczna z piekarnikiem
BRESCELLO     1 [szt.]     800,00zł  **)    400,00zł
11.    Stół chłodniczy z szufladami       1 [szt.]     800,00zł  **)    400,00zł
12.    Kuchnia gazowa gastronomiczna z piekarnikiem
ZANUSSI     1 [szt.]     800,00zł  **)    400,00zł
13.    Stół przyjścienny wzmocniony       1 [szt.]     300,00zł  **)    150,00zł
14.    Okap gastronomiczny z wentylatorem       1 [szt.]     600,00zł  **)    300,00zł
15.    Okap gastronomiczny z wentylatorem       1 [szt.]     700,00zł  **)    350,00zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
 Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100609

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU Z UWAGI NA BRAK OFERENTÓW


stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z treścią księgi wieczystej z 1 sali sprzedaży, 1 receptury, 1 magazynu, 1 biura, 1 korytarza, 1 zmywalni, 1 łazienki, 1 księgowości (do lokalu przynależy 5 pomieszczeń magazynowych i korytarz), o łącznej powierzchni 295,65mkw., z którym związany jest udział 107/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00033582/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100609   [NKW: SZ1S/00100609/2]

Lokal należy  do dłużnika: Halina Sekuła

OGLĄDANIE LOKALU WYZNACZONO NA DZIEŃ 25-11-2015 R. W GODZ. 16:30-16:55.

Położenie nieruchomości: 70-375 Szczecin, ul. 5 Lipca 7/1

Suma oszacowania wynosi 713 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     534 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 300,00zł. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 29-11-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 210563

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 41,74mkw., z którym związany jest udział 11/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr  SZ1S/00059760/5, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 210563   [NKW: SZ1S/00210563/1]

Położenie nieruchomości: 70-426 Szczecin, ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 35/10

Lokal należy do dłużnika: Elżbieta Witkowska

Suma oszacowania wynosi 152 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     114 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-01-2016r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

więcej >>